info@siriuskriminal.com
Cras sit amet nibh libero, in
+905053738142
Monday to Saturday

Eğitim Programları

1-Kriminal ve Olay Yeri İnceleme Eğitim Programları

 • Atış Eğitimi (İngilizce) Detaylı Bilgi İçin: info@siriuskriminal.com
 • İlk Ekip Eğitimi (İngilizce) Detaylı Bilgi İçin: info@siriuskriminal.com
 • Olay Yeri İnceleme Eğitimi (İngilizce) Detaylı Bilgi İçin: info@siriuskriminal.com
 • Parmakizi Geliştirme Teknikleri Eğitimi (İngilizce) Detaylı Bilgi İçin: info@siriuskriminal.com
 • Parmakizi Sınıflandırma Method ve Teknikleri (İngilizce) Detaylı Bilgi İçin: info@siriuskriminal.com
 • İleri düzey Olay Yeri İnceleme Eğitimi (İngilizce) Detaylı Bilgi İçin: info@siriuskriminal.com
 • Suç Soruşturması Eğitimi (İngilizce) Detaylı Bilgi İçin: info@siriuskriminal.com
 • Aileiçi Şiddet Soruşturması Eğitimi (İngilizce) Detaylı Bilgi İçin: info@siriuskriminal.com
 • Atışın Yeniden Yapılandırılması Eğitimi (İngilizce) Detaylı Bilgi İçin: info@siriuskriminal.com

2-Siber Güvenlik, Adli Bilişim ve KVKK Eğitim Programları

Dünyada ve Ülkemizde bilgi güvenliği ve suçların aydınlatılması açısından adli bilişim ve siber suçlar oldukça önem kazanmıştır. 2016 ve 2020 yılları arasında Ülkemizde iki milyondan fazla dijital materyal incelenmiştir. Cep telefonu, bilgisayar, IP kameralar, insansız hava araçları ve bulut sistemler gibi milyarlarca cihaz üzerinde adli süreçte delil olabilecek şekilde suça konu olabilmektedir. Bu veriler aynı zamanda çeşitli nedenlerle kaybedilmekte ve veri kurtarma ihtiyacı doğabilmektedir. Adli bilişim bilimi hem adli süreci desteklemekte hem de veri kurtarma işlemlerinde kullanılabilmektedir. COVID-19 pandemi sürecinde de daha çok aktivitenin siber ortama taşınması adli bilişim ve siber suçla mücadelenin önemini çok daha fazla artırmıştır. Bununla birlikte çocuk istismarı, çevrimiçi dolandırıcılık ve kripto para birimleri ile ilgili suçların önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar her geçen gün detaylandırılmakta ve geliştirilmektedir. Kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm dünyada gerçekleştirilen teknik ve hukuki çalışmalar da malumdur. Lisans üstü eğitimlere bakıldığında siber güvenlik ve adli bilişim alanlarında kısıtlı sayıda imkan bulunduğu görülmektedir. Bu doğrultuda özellikle Hakim, Savcı, Avukat, Kolluk kuvvetleri, Özel bilirkişiler, Akademisyenler, Veri kurtarma ve veri inceleme ilgilenenler (Telefon, bilgisayar vb.),  Bilgi işlem çalışanları, yöneticileri ve SOME mensupları, Kritik altyapılar, bankalar vb. Hassas verilerin güvenliğinden sorumlu teknik çalışanlar,  Kendini geliştirmek isteyen herkes tarafından teknik ve hukuki alt yapılı eğitimlere ihtiyaç ve talebin olduğu görülmektedir. Günümüzde sertifikalar diplomalar kadar önemli hale gelmiş ve iş görüşmelerinde olumlu yönde öne çıkmıştır. Bu bilgi notu konusu eğitimlere ait sertifikaların kalitesi eğitmenlerin bilgi, tecrübe ve kariyerleri ile doğru orantılıdır.

Delil Teslim Zinciri içinde incelenen harddiskin kayıt edilmesi

 • ADLİ BİLİŞİM UZMANLIK EĞİTİMİ Adli süreç ve siber olaya müdahale esnasında suça veya masumiyete ilişkin delil niteliği olabilecek dijital verinin bilişim sistemlerinden elde edilip delil zinciri gözeterek teknik olarak incelenmesi, raporlanması, raporların anlaşılabilir şekilde okunması ve ilgili makama sunulması sürecindeki teknik ve hukuki eğitim verilecektir.  Eğitimin teknik içeriği tanımlar, bilişim sistemleri, adli bilişim temelleri, adli bilişim yazılım ve donanımları, veri depolama birimlerinin adli kopyalarının alınması ve incelenmesi, triyaj, mobil cihazların adli kopyalarının alınması ve incelenmesi, veri kurtarma, şifreleme ve şifre kırma yöntemleri, anti-adli bilişim teknikleri, ağ adli bilişimi temelleri, zararlı yazılım inceleme temelleri, bulut adli bilişim temelleri ve rapor hazırlama konularından oluşmaktadır. Eğitimin hukuki içeriği operasyonel ve teknik hazırlık, suç ve siber suç türleri, adli bilişim standartları, Ceza Muhakemesi Kanunu 134. Maddesi ve pratikte uygulanması, ilgili diğer mevzuat, şüpheli dışındaki hukuk konusu kişilerin durumu, idari soruşturmalarda adli bilişim,  delil zinciri, olay yerinden dijital bulguların toplanması, iş akışları ve adli bilişim raporlarının okur yazarlığı konularından oluşmaktadır. Eğitim içeriği ve programı gelişmiş yabancı ülkelerin ülke güvenliği ile ilgilenen kurumlarının eğitim içerikleri ile zenginleştirilmiştir. Hedef kitle; Hakim, Savcı, Avukat, Kolluk kuvvetleri, Özel bilirkişiler, Akademisyenler, Veri kurtarma ve veri inceleme ilgilenenler (Telefon, bilgisayar vb.),  Bilgi işlem çalışanları, yöneticileri ve SOME mensupları, Kritik altyapılar, bankalar vb. Hassas verilerin güvenliğinden sorumlu teknik çalışanlar,  Kendini geliştirmek isteyen herkes (Windows kullanabilmek yeterlidir.)Eğitim süresi; 5 gün. 30 veya 35 saat. Detaylı Bilgi İçin: info@siriuskriminal.com
 • BİLİŞİM SUÇLARINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA Günümüzde sadece bilişim suçlarında değil, neredeyse hukuk sisteminin her alanında dijital verilerin talep edilmesi, incelenmesi ve doğrulanması büyük bir önem taşımaktadır. Hukuk ihtilaflarının çözümünde dijital verilerin önemine ilişkin duyarlılık artsa da hukukçulardaki pratik bilgi eksikliği maalesef hala hissedilmektedir. Teknik açıdan hızlı gelişen ve kaynakların yoğunlukla yabancı dilde olduğu bu alanda, siber suçlar uzmanı olan eğitimcilerimizle, hukuk fakültesi mezunlarının profesyonel hayatlarında kullanabilecekleri pratik ve teorik bilgiler sunma amacı taşıyoruz. Bu eğitim modülünün, hukukçu olmamakla birlikte, siber suçlarla mücadele ve dijital deliller alanlarına ilgili kişilerin de bilgilerini arttırabileceğini düşünüyoruz. Ders içeriği ve saatleri aşağıdaki gibidir (16 Saat, 3 gün): Bilişim Suçlarının, Olay Yeri İnceleme, Delil Teslim Zinciri ve CMK Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi (2 Saat) Siber Suç Sonrası Soruşturma ve Kovuşturma Sürecinde Adli Bilişim Teknik ve Usülleri (3 Saat) Bilişim Açısından KVKK Usul Ve Uygulamaları (3 Saat) Çevrimiçi (Online) Çocuk İstismarı (2 Saat) Sosyal Medya Suçları Soruşturma ve Kovuşturması (3 Saat) KVKK ve Güncel Uygulamaları (3 Saat) Yukarıdaki dersler Dijital Veri Taleplerinin Uluslararası Boyutu, Açık Kaynak Bilgi Toplama Teknikleri Ve Hukuki Boyutu, Bilişim Suçu Kavramı, Siber Suçlarda Araştırma Yöntemleri Ve Erişime Engelleme, Bilişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık Suçları İle Bu Soruşturmalar Kapsamında Mal Varlıklarına El Konulması ve Kripto Paraların Karıştığı Suçlarda Araştırma Yöntemleri konularını da içermektedir. Hedef kitle; Hakim, Savcı, Avukat, Kolluk kuvvetleri, Özel bilirkişiler, Akademisyenler, Kendini geliştirmek isteyen herkes. Detaylı Bilgi İçin: info@siriuskriminal.com
 • KVKK UZMANLIK EĞİTİMİ Teknolojinin gelişmesiyle birlikte siber ortamda daha çok kişisel veri dolaşıma girmiş ve daha çok tehdit almaya başlamıştır. Bu doğrultuda Avrupa’da General Data Protection Regulation ve Ülkemizde Kişisel Verilerin Korunması Kanunları ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin tedbirler sıkılaştırılmıştır. Bu kanunlar İnternet özellikle kişisel verilerin işlendiği servis sağlayıcılara, doktorlara, seyahat şirketlerine, otellere, ziraatçılara, esnaflara, üniversitelere ve benzeri daha birçok kurum ve kuruluşa yükümlülükler yüklemiştir. Bu açıdan eğitimin hedef kitlesi oldukça geniştir. Bu kurum ve kuruluşlar kanunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri almak zorundadır. Avrupa’da gerekli tedbirleri almayan ve GDPR’ı ihlal eden kurum ve kuruluşlara 10.000.000 Euro’ya kadar, Ülkemizde KVKK’yı ihlal eden ve gerekli tedbirleri almayan kurum ve kuruluşlara 10.000 Türk Lirasından 2.000.000 Türk Lirasına kadar para cezası öngörülmektedir. Gerekli düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak için kurum ve kuruluşların danışmanlık ihtiyacının yanında bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık verebilecek olan konuyla alakalı hakim, savcı, kolluk kuvveti ve konuyla ilgilenen herkes için bir iş kolu fırsatı doğmuştur. Ayrıca KVKK uyum sürecini tamamlamış olarak görünen birçok kurum ve kuruluşun da halen eksikliklerinin bulunduğu ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için eğitim ve danışmanlık almaları gerektiği tespitler arasındadır. Bununla birlikte Avrupa Birliğinde Data Protection Officer (DPO) adı verilen sertifikalı görevlilerin bulunduğu, kurum ve kuruluşların DPO’lardan destek aldığı, bu uygulamanın Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde ülkemizde de yaygınlaşacağı değerlendirilmektedir.Bu doğrultuda konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından KVKK uygulama, bilinmesi gereken bütün hususlar ve gerekli tedbirleri alma konularının yanında bilişim sistemlerinin korunması için alınabilecek teknik tedbirleri de içeren Uzmanlık Eğitimi verilebilecektir. Eğitim süresi 12 saat olarak planlanmaktadır. Detaylı Bilgi İçin: info@siriuskriminal.com
 • SİBER GÜVENLİK EĞİTİM PROGRAMI (İngilizce) Detaylı Bilgi İçin: info@siriuskriminal.com

tr_TRTurkish